Sayfa Görseli

Hikayemiz

HABERLER

6

Eylül

2021

MURATBEY'E GLOBAL MARKA YOLCULUĞUNDA TURQUALITY DESTEĞİ

Sektörün yenilikçi lideri Muratbey, Türkiye'nin en prestijli destek programlarından biri olan Turquality® Destek Programı'ndan yararlanmaya hak kazandı. Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, “Muratbey olarak, Türk ekonomisine ve katma değerli ürün ihracatına sağladığımız destek her geçen gün artarak devam ederken bu program sayesinde uluslararası alanda rekabet gücümüzü çok daha iyi yerlere taşıyacak olan birçok kazanımı elde etmiş olacağız” dedi.

Türkiye’nin tamamen yerli sermayeli, milli peynir markası Muratbey, gerçekleştirdiği ihracatlar ile ülke ekonomisine döviz katkısı sağlamaya devam ederken ülkemizin en prestijli Destek Programlarından “Turquality Programına” kabul edildi.  Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, “Ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan TURQUALITY®  programına Muratbey olarak kabul edilmenin gururunu yaşıyoruz. 26.02.2019 tarihinde başvuruda bulunduğumuz TURQUALITY® Programı’nın odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer almaktadır. Türkiye genelinde tüm sektörler – hizmet sektörü de dahil – sadece 199 firmanın 211 markasının kabul edildiği Turquality programının 200. firması ve 212. markası olduk. Bu kapsamda Türkiye ekonomisine ve katma değerli ihracatına sağladığımız katkı ile süt ve süt ürünleri sektöründe ülkemizde 3. marka olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Yeni Ülkeler, Yeni Fırsatlar

Erol, “Muratbey olarak, Türk ekonomisine ve katma değerli ürürn ihracatına sağladığımız destek her geçen gün artarak devam ederken uluslararası alanda rekabet gücümüzü çok daha iyi yerlere taşıyacak olan bu program sayesinde birçok kazanımı elde etmiş olacağız. Bu program, dünya markalarının en çok verim alınan uygulamalarının incelenmesi sonucu elde edilen verilerle hazırlanırken gerek finansal gerek kurumsal yönden bizlere milli ürünlerimizin dünya pazarında birçok sofraya ulaşmasında olanak sunacaktır. Global rekabet gücümüzü üst noktalara taşıyacak TURQUALITY® Programı sayesinde operasyonel yapımızda, ihracatta, stratejide, yüksek katma değer elde etmede, gelişimde ve sürdürülebilirlikte programın sağladığı desteklerle ülke ekonomimize katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Bu destek ve motivasyonla yeni ülkelere daha güçlü girecek ve Türk markası olarak bilinirliliğimizi ve algımızı yukarılara taşıyarak ihracattaki hedeflerimiz doğrultusunda hızla ilerlememizi sürdüreceğiz” dedi.