Sayfa Görseli

Gizlilik Politikası

KAMPANYA VE YENİLİKLERLE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

MURATBEY GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.

KAMPANYA VE YENİLİKLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Muratbey Gıda San. ve Tic. A.Ş. (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Şirket olarak, sizin tarafınızdan form doldurulması suretiyle elde ettiğimiz kimlik ve iletişim bilgilerinizden oluşan kişisel verilerinizi KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirket hizmetlerine yönelik kampanya, yenilik, avantaj, ürün tanıtımı ve indirimler hakkında sizleri bilgilendirmek; özel günler ve resmi-dini bayramlarda sizlerle iletişim kurmak ve sizleri kampanya ve indirimlerimizden yararlandırmak amaçlarıyla KVKK ve Elektronik Ticaret Kanunu’nda belirtilen hukuki sebepler uyarınca açık rızanız alınarak işlenecektir.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan KVKK Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle,

  • “Kocatepe Mah. Gümrük İskelesi Cad. M. Center A Blok No:89/1242-1250 Bayrampaşa/İstanbul ”adresindeki merkez ofisimize bizzat gelerek,
  • kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
  • muratbeygida@hs02.kep.tr” şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
  •  (varsa) tarafınızca daha önce Şirket’e bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@muratbey.com.tr adresine elektronik posta göndererek

veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.