Sayfa Görseli

Hikayemiz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Çevreye saygılı bir üretim gerçekleştiren Muratbey, enerji tasarrufu ve üretimde sıfır kimyasal atık hedefi için çaba göstermekte ve sadece ürün değil geliştirdiği teknolojik projelerle de sektöründe öncü ve örnek olma rolünü devam ettirmektedir.

Muratbey üretim süreçlerini tasarlarken sonraki kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmayı, çevre kirliliğini önlemeyi, sınırlı enerji kaynaklarını ve hammaddeyi optimum düzeyde tüketmeyi, insanların ve tüm diğer canlıların sağlığını, ekosistemleri ve doğal kaynakları göz önünde bulundurmayı temel prensip olarak benimsemekte, bu sistemlere sürdürülebilir olmayan etkileri önlemeye yönelik ölçüm sistemleri oluşturmaktadır.

Muratbey, “yeşil üretime “ inanan bir firma olarak, daha yaşanılası bir dünya için tüm sistemini revize etmiştir.

üyesi olarak Gıdanın Geleceği için birlikte çalışıyoruz!